ziel en persoonlijkheid

volgens de westerse astrologie.

Wat zegt de horoscoop?
 
image In de gewone astrologische literatuur wordt aan ieder begrip een horoscoopstand gekopeld. Voor de ziel is dat in feite direct al onmogelijk: de ziel is niet concreet en niet aan een puntje in de horoscoop gebonden. De astrologische literatuur maalt daar niet om en ziet o.a. de maan als ziel.

Voor de persoonlijkheid noemt dan nu eens de ascendant, dan weer de zon, dan weer de maan, dan weer zon, maan en ascendant samen. In andere publicaties noem ik dat de fragmentarische aanpak. Deze manier van denken komt overeen met de "wetenschappelijke"benadering. De mens als een zak organen die je willekeurig in en uit kunt plaatsen of een bundel eigenschappen die je kunt scoren op een schaal van 5. Deze manier van denken heeft ons veel gebracht, maar komt niet overeen met de werkelijkheid van de mens.


 


tegen de geest van de astrologie

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image De versnipperde aanpak is de meest gangbare. Dat is goed te begrijpen. Zo lijkt het erop dat alles via denken te beheersen is. De belangrijkste verlokking van de astrologie. Doordat er zoveel punten te zien zijn in de horoscoop, kom je gemakkelijk in de verleiding om ook de werkelijkheid te zien als een bosje losse punten. Dat past bovendien bij de traditie in de wetenschap. Het is dus de manier van denken die sterk wordt gepropageerd en die zodoende populair is.

Het gaat echter in tegen het wezen van de astrologie. Een horoscoop is niet een optelsom van aparte standen, maar een geheel. Een totaal-beeld. Mensen zijn dus niet hun ascendant of de zon in de horoscoop of wat dan ook. Iemands "spirituele" kant is dus niet een bepaalde planeet of de eph- of parahelion van de maan.

Wat astrologie bijzonder maakt, is dat de mens wordt gezien niet als een blokkendoos of een machine waar je onderdelen in en uit plaatst, maar als een geheel. Dat is wat de astrologie verschillend maakt van de wetenschap. In de gangbare wetenschap wordt de mens wel gezien als een verzameling eigenschappen of een zak met organen. Die manier van kijken is heel productief en levert veel detailinformatie op. Het is van groot belang om deze manier van kijken te gebruiken. Het is echter wel een constructie, niet de werkelijkheid.

Op kleine schaal wordt een andere manier van horoscoop-analyse beoefend. De manier die het wezen van de astrologie meer benadert en daardoor tot resultaten komt die niet alleen anecdotische waarde hebben.

tegen de geest van de astrologie

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image Voorbeeld 1: de trek-methode synthetisch

Een van de methoden om de persoonlijkheid te beschrijven is de zogenoemde trek-methode. Deze vorm is de enige die in de astrologische literatuur gebruikelijk is. Zoals gezegd worden dan doorgaans afzonderlijke trekken toegeschreven aan afzonderlijke horsoscoopstanden. De synthetische manier pakt dat anders aan. Aan elke horoscoopstand wordt een waarde toegekend voor een bepaalde karaktertrek. Zo wordt niet een gedeelte maar de hele horoscoop gebruikt voor de analyse en persoonlijkheidstest.

Liever andere opvattingen dan de mijne: click op de afbeelding

Astrologisch Persoonlijkheidsprofiel voor

Friedrich Nietzsche
15 Oktober 1844
10:00
Rocken, Germany

51 N 15      12 E 08      Tropical  Koch
Local Mean Time observed     GMT: 09:11:28
Time Zone: 0 hours West

Planet Positions:
Zon     22 Lib 07               Pluto    22 Ari 58
Maan     9 Sag 03               N. Node   7 Sag 01
Mercurius 4 Lib 09               Asc.     29 Sco 14
Venus    6 Vir 22               MC       23 Vir 28
Mars    27 Vir 56               2de cusp 23 Sag 15
Jupiter 26 Pis 02               3de cusp 25 Cap 32
Saturnus 0 Aqu 46               5de cusp 15 Ari 26
Uranus   3 Ari 33               6de cusp  7 Tau 15
Neptunus21 Aqu 01

Astrologisch persoonlijkheidsprofiel volgens de "trek"-methode uit de psychologie.


De scores werden bepaald door de alle factoren uit de horoscoop te synthetiseren. Zoals noodzakelijk is voor iedere vcorm van professionele astrologie.
Nadere inlichtingen over de betekenis en hoe om te gaan met de uitslag bij
                Dr Martin Boot
                mail
Totaal Score PersoonlijkheidsProfiel
 1. Logica, encyclopedische kennis, mentale concentratie:     91
 2. Filosofie, Politiek, Religie:                             34
 3. Psychologie, interesse in mensen, literatuur:             69
 4. Poezie, fantasie, fictie:                                 85
 5. Originaliteit, inventiviteit:                             84
 6. Twistziek. Kortaf, besluitvaardig en ongeduldig:          126
 7. Romantisch. Behoefte aan een partner. Snel verliefd:      80
 8. Sexueel aanspreekbaar:                                    52
 9. Toegewijd, gericht op gezin en familie. huiselijk,
    hulpvaardig:                                              124
10. Afstandelijk, koel in persoonlijke relaties, serieus:     62
11. Kinderlijk, vrolijk, gevoel voor humor, uitbundig,
    lichthartig:                                              95
12. Geergerd, agressief, eigenzinnig, bozig, gesloten:        66
13. Ijverig, brengt taken tot een goed eind, geduldig,
    succes door vasthoudendenheid:                            98
14. Dynamisch, energie uitbarstingen, gek op actie,
    uit op opwinding en schokken:                             102
15. Cooperatief, altruistisch, afwachtend,
    kan zichzelf opzij zetten:                                106
16. Loyaal. Vormt sterke banden:                              91
17. Roddel, gezellig, viendelijk, warm, spraakzaam,
    kan moeilijk alleen zijn:                                 111
18. Behoefte aan kalm overleg met zichzelf:                   71
19. Teamspeler, meeloper, maar constructief,
    clubgeest:                                                140
20. Behoefte aan opvallen, status, aandacht, bemoediging,
    wil de baas en leider lijken:                             133
21. Onafhankelijk. Maakt zelf de wet, verdraagt geen
    opdrachten. Pionier. Volgt eigen ingevingen:              43
22. Koppig, onbuigzaam, vasthoudend. Houdt krampachtig
    vast aan gewoonten. Specialist. Control-freak:            25
23. Flexibel, vriendelijk. Past zich aan, behoefte aan
    afwisseling. Creatief, Eclecticus:                        143
24. Expansief. Reislustig. Houdt van avontuur:                122
25. Zwaar op de hand, schuldgevoel, schuw,zelfondermijning:   77
 
 
 

geavanceerdDe eerste synthese werkt met de gangbare interpretaties uit de westerse astrologie. Nietzche komt daarbij tevoorschijn als een creatieve, humeurige figuur, die ten koste van alles wil opvallen, maar verder redelijk aangepast en middelmatig is.

Sinds kort is er ook een manier van interpreteren die meer aansluit bij de moderne opvattingen over persoonlijkheidsleer. De toepassing hiervan levert het volgende beeld op:
. 5 0 5
.-+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--+-
extraversie<->introversie:
aktief<->afwachtend <<<<|
sociabel<->teruggehoudend <<<<<<<|
risico<->voorzichtig |
impulsief<->zelfbeheersing <<<|
expansief<->geremd <|
verantwoordelijk<->vrijblijvend |>
emotionaliteit<->stabiliteit:
minderwaardigheidsgevoel<->zelfwaardering <|
gedeprimeerd<->gelukkig <<<<|
zenuwachtig<->kalm <<<<<<<<<|
geobsedeerd<->geen-obsessie |>>>>>>>>>
afhankelijk<->zelfstandig |
hypochonder<->welgedaan |>>>
schuldgevoelen<->geen-schuldgev. |
ik-gericht<->soepelheid:
agressief<->vredelievend <<<|
overheersend<->meegaand |
ambitieus<->bescheiden <<<<<<<<<<<<<<|
manipulerend<->begrijpend <<<|
avontuurlijk<->behoudend <<<<|
dogmatisch<->flexibel <<|
Een extraverte, agressieve, neurotische man die extreem eerzuchtig is. Wat behoorlijk klopt met de realiteit.